دپارتمان کشاورزی

گرایشات رشته مهندسی کشاورزی :

مکانیزاسیون کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات – باغبانی – علوم دامی

 

گرایشات رشته مهندسی صنایع غذائی :

علوم غذایی – فناوری مواد غذایی

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]