دپارتمان مدیریت

گرایشات رشته مدیریت :

صنعتی – دولتی – بازرگانی – مالی – مدیریت شهری – جهانگردی – فناوری اطلاعات

 

گرایشات رشته مدیریت صنعتی :

تحقیق در عملیات – تولید و عملیات – مالی

 

گرایشات رشته مدیریت بازرگانی :

بیمه – بازرگانی داخلی – تحول – بازاریابی – بازاریابی بین الملل – مالی

 

گرایشات رشته مدیریت جهانگردی :

توسعه جهانگردی – بازاریابی جهانگردی

 

گرایشات مدیریت دولتی :

منابع انسانی – مالی دولتی – تحول – سیستم های اطلاات

 

گرایشات مدیریت اجرایی :

بازاریابی و فروش – کسب و کار – استراتژیک – تولید – فناوری اطلاعات – نفت و گاز و پتروشیم

[تعداد: 18    میانگین: 1.9/5]