دپارتمان علوم انسانی

گرایشات رشته فلسفه :

فلسفه اسلامی – فلسفه غرب

 

گرایشات رشته الهیات و معارف اسلامی :

فقه و مبانی حقوق اسلامی – فلسفه اسلامی – قران و حدیث – تاریخ فرهنگ و تمدن ملل اسلامی

 

گرایشات رشته اقتصاد :

صنعتی – علوم اقتصاد – توسعه – تجارت و الکترونیک – بانکداری

 

گرایشات رشته کتابداری :

مدیریت اطلاعات – علم سنجی – مدیریت کتابخانه – مدیریت دانش

 

گرایشات رشته جهانگردی و گردشگری :

مدیریت جهانگردی – هتلداری – مدیریت توریسیم – برنامه ریزی توسعه جهانگداری – بازاریابی

 

گرایشات رشته علوم ارتباطات :

روزنامه نگاری – خبرنگاری – روابط عمومی – مطالعات ارتباطی

 

گرایشات رشته محیط زیست :

زیستگاه ها و تنوع زیستی – ارزیابی و آمایش سرزمین – آلودگی های محیط زیست

 

گرایشات رشته علوم سیاسی :

علوم سیاسی – مطالعات منطقه – روابط بین الملل – برنامه ریزی و رفاه و تعاون اجتماعی – مردم شناسی

 

گرایشات رشته روانشناسی :

بالینی – عمومی – خانواده – سلامت – روانسنجی – صنعتی

 

گرایشات رشته حقوق :

خصوصی – جزا و جرم شناسی – بین الملل – تجارت بین الملل – خانواده – محیط زیست – ثبتی

 

گرایشات رشته امور گمرکی :

مدیریت گمرک – حمل و نقل گمرکی

 

گرایشات رشته جغرافیا :

جغرافیا شهری – آب و هواشناسی – ژئومورفولوژِ – کارتوگرافی

 

گرایشات رشته تاریخ :

ایران باستان – ایران اسلامی – تشیع – انقلاب اسلامی – فرهنگ و تمدن اسلامی – تاریخ عمومی جهان

 

گرایشات رشته باستان شناسی :

پیش از تاریخ – دوران تاریخی – تمدن و فرهنگ اسلامی – مرمت

 

گرایشات رشته تربیت بندی و علوم ورزشی :

تخصصی (براساس رشته ورزشی) – فیزیولوژی ورزش – مدیریت ورزش – رفتار حرکتی – آسیب شناسی -ورزشی و حرکات اصلاحی – بیومکانیک ورزشی – روانشناسی ورزش

[تعداد: 9    میانگین: 3.4/5]