دپارتمان زبان

گرایشات رشته زبان و ادبیات فارسی :

ادبیات تطبیقی – ادبیات مقاومت – ادبیات عرفانی – ادبیات حماسی

 

گرایشات رشته زبان های خارجی :

آموزش – مترجمی – ادبیات

[تعداد: 2    میانگین: 3.5/5]