اعتبارات و افتخارات

الحاقیه موضوع فعالیت پژوهشکده دانشگاهی علوم فنون نوید آرمان آتیه در روزنامه رسمی

الحاقیه موضوع فعالیت پژوهشکده دانشگاهی علوم فنون نوید آرمان آتیه در روزنامه رسمی

آگهی تاسیس پژوهشکده دانشگاهی علوم فنون نوید آرمان آتیه در روزنامه رسمی

آگهی تاسیس پژوهشکده دانشگاهی علوم فنون نوید آرمان آتیه در روزنامه رسمی

گواهی نامه ثبت برند پژوهشکده دانشگاهی علوم و فنون نوید آرمان آتیه در مرکز مالکیت معنوی

گواهینامه ثبت برند پژوهشکده

گواهی نامه ثبت برند پژوهشکده دانشگاهی علوم و فنون آتیه در مرکز مالکیت معنوی

گواهینامه برند پژوهشکده دانشگاهی علوم و فنون آتیه

گواهی نامه ثبت برند پژوهشکده طب سنتی نوید آتیه در مرکز مالکیت معنوی

گواهینامه ثبت برند پژوهشکده طب سنتی نوید آتیه

گواهی نامه ثبت برند آموزش مجازی نوید در مرکز مالکیت معنوی

گواهینامه ثبت برند آموزش مجازی نوید

آگهی ثبت برندموسسه آموزشي وپژوهشي دانش بنيان پژوهشكده دانشگاهي علوم فنون نويدآرمان آتيه

گواهی نامه ثبت برند موسسه آموزشي و پژوهشي دانش بنيان پژوهشكده دانشگاهي علوم فنون نويد آرمان آتيه در مرکز مالکیت معنوی

اخذ گواهی ثبت رسانه برخط مجوز فعالیت پایگاه اینترنتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور

گواهی ثبت رسانه برخط حقوقی

گواهی ثبت اثر تعیین و ارتقاءسطح دانش تخصصی ومهارتی کاربردی درفترحقوقی وامورمالکیت معنوی 

گواهی ثبت اثر تعیین و ارتقاء سطح دانش تخصصی و مهارتی کاربردی

گواهی ثبت اثر معادل سازي سوابق آموزشي، علمي، پژوهشي دردفترحقوقی وامورمالکیت معنوی 

گواهی ثبت اثر معادل سازي سوابق آموزشي، علمي، پژوهشي و حرفه اي درفترحقوقی وامورمالکیت معنوی

عقد قرارداد با مجری آزمونهای الکترونیکی پایان دوره مهارتی کارکنان دولت مرکز پیام فناوارن پیشرو

مجوز برگزاری آزمونهای پایان دوره آموزش کارکنان دولت

نامه همکاری دراعطای گواهینامه های آموزشی بامرکزآموزشی وکارآفرینی مفلحون(تحت نظارت بسیج قدس)

گواهی مفلحون

نامه همکاری مرکزعلمی کاربردی ایران کاناداتحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی (آموزش کارکنان دولت)

نامه همکاری اعلام آمادگی مرکز علمی کاربردی ایران و کانادا تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص آموزش کارکنان دولت

نامه همکاری به عنوان مشاور امور اجرایی آموزشکده فنی و حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

نامه همکاری به عنوان مشاور امور اجرایی آموزشکده فنی و حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

اخذ گواهینامه ایزو ISO 10015:1999 سیستم مدیریت هوشمند فرایند آموزش از QAL

گواهینامه ایزو مدیریت آموزشی

اخذ لوح تقدیر از فرمانداری محترم کلانشهر تبریز

تقدیرنامه فرمانداری

اخذ نمایندگی رسمی جهت ارائه خدمات آموزش غیر حضوری از موسسه آموزش عالی آزاد آرمان

آموزش مجازی آرمان

اخذ پروانه عضویت از انجمن مدیران مراکز دانش بنیان برای پژوهشکده دانشگاهی علوم و فنون آتیه

انجمن صنفی مدیران مراکز دانش بنیان

پروانه کسب فعالیتهای پایگاه اطلاع رسانی آنلاین از اتحادیه انفورماتیک

مجوز فعالیت فناوری اطلاعات و ارتباطات از سازمان نظام صنفی رایانه ای

اخذ پروانه کانون آگهی و تبلیغاتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بنام کانون دایره ایده های نو

نمایندگی نشر و چاپ کتب از انتشارات نصر پروانه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد

اخذ تندیس سیمرغ طلایی ازدست معاون ویژه محترم ریاست جمهوری ورئیس محترم فراکسیون۱۴۰۴درمجلس شورای اسلامی ورئیس شورای سیاست گذاری همایش
 در سالن همایش صدا و سیمای تهران با سخنرانی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و وزیر محترم کار تعاون و رفاه اجتماعی در راستای (چشم انداز ۲۰ ساله مقام معظم رهبری)
تندیس سیمرغ طلایی از فراکسیون
اخذلوح اهتمام ازدست معاون ویژه محترم ریاست جمهوری ورئیس محترم فراکسیون۱۴۰۴درمجلس شورای اسلامی ورئیس شورای سیاست گذاری همایش
 در سالن همایش صدا و سیمای تهران با سخنرانی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و وزیر محترم کار تعاون و رفاه اجتماعی در راستای (چشم انداز ۲۰ ساله مقام معظم رهبری)
اخذ لوح احتمام از مجلس شورای اسلامی
[تعداد: 30    میانگین: 4.3/5]