مجوزات و اعتبارات

الحاقیه موضوع فعالیت پژوهشکده دانشگاهی علوم فنون نوید آرمان آتیه در روزنامه رسمی

الحاقیه موضوع فعالیت پژوهشکده دانشگاهی علوم فنون نوید آرمان آتیه در روزنامه رسمی

آگهی تاسیس پژوهشکده دانشگاهی علوم فنون نوید آرمان آتیه در روزنامه رسمی

آگهی تاسیس پژوهشکده دانشگاهی علوم فنون نوید آرمان آتیه در روزنامه رسمی

الحاقیه موضوع فعالیت پژوهشکده دانشگاهی علوم فنون نوید آرمان آتیه در روزنامه رسمی

الحاقیه موضوع فعالیت پژوهشکده دانشگاهی علوم فنون نوید آرمان آتیه در روزنامه رسمی

الحاقیه موضوع فعالیت پژوهشکده دانشگاهی علوم فنون نوید آرمان آتیه در روزنامه رسمی

الحاقیه موضوع فعالیت پژوهشکده دانشگاهی علوم فنون نوید آرمان آتیه در روزنامه رسمی

اخذبلامانع انجام فعالیتهای انفورماتیک وفناوری اطلاعات جهت تعیین سطح ازسازمان نظام صنفی رایانه ای

اخذ بلامانع برای انجام فعالیتهای انفورماتیک و فناوری اطلاعات جهت تعیین سطح از سازمان نظام صنفی رایانه ای

اخذ بلامانع برای انجام فعالیتهای مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

اخذ بلامانع برای انجام فعالیتهای مشاوره و اجرای برنامه های تبلیغاتی از اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی

اخذ پروانه تاسیس واحد نشر دیجیتال از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد

اخذ پروانه تاسیس واحد نشر دیجیتال از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد

الحاقیه موضوع فعالیت با مجوز اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی سنتی و مکمل

الحاقیه موضوع فعالیت با مجوز اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های طبیعی سنتی و مکمل

گواهی نامه ثبت برند پژوهشکده دانشگاهی علوم و فنون نوید آرمان آتیه در مرکز مالکیت معنوی

گواهی نامه ثبت برند پژوهشکده دانشگاهی علوم و فنون آتیه در مرکز مالکیت معنوی

گواهی نامه ثبت برند پژوهشکده طب سنتی نوید آتیه در مرکز مالکیت معنوی

گواهی نامه ثبت برند آموزش مجازی نوید در مرکز مالکیت معنوی

گواهینامه ثبت برند آموزش مجازی نوید

آگهی ثبت برندموسسه آموزشي وپژوهشي دانش بنيان پژوهشكده دانشگاهي علوم فنون نويدآرمان آتيه

گواهی نامه ثبت برند موسسه آموزشي و پژوهشي دانش بنيان پژوهشكده دانشگاهي علوم فنون نويد آرمان آتيه در مرکز مالکیت معنوی

اخذ گواهی ثبت رسانه برخط مجوز فعالیت پایگاه اینترنتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور

گواهی ثبت رسانه برخط حقوقی

گواهی ثبت اثر تعیین و ارتقاءسطح دانش تخصصی ومهارتی کاربردی درفترحقوقی وامورمالکیت معنوی 

گواهی ثبت اثر معادل سازي سوابق آموزشي، علمي، پژوهشي دردفترحقوقی وامورمالکیت معنوی 

گواهی ثبت اثر معادل سازي سوابق آموزشي، علمي، پژوهشي و حرفه اي درفترحقوقی وامورمالکیت معنوی

عقد قرارداد با مجری آزمونهای الکترونیکی پایان دوره مهارتی کارکنان دولت مرکز پیام فناوارن پیشرو

نامه همکاری دراعطای گواهینامه های آموزشی بامرکزآموزشی وکارآفرینی مفلحون(تحت نظارت بسیج قدس)

نامه همکاری مرکزعلمی کاربردی ایران کاناداتحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی (آموزش کارکنان دولت)

نامه همکاری اعلام آمادگی مرکز علمی کاربردی ایران و کانادا تحت نظارت دانشگاه جامع علمی کاربردی در خصوص آموزش کارکنان دولت

نامه همکاری به عنوان مشاور امور اجرایی آموزشکده فنی و حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

نامه همکاری به عنوان مشاور امور اجرایی آموزشکده فنی و حرفه ای دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

اخذ گواهینامه ایزو ISO 10015:1999 سیستم مدیریت هوشمند فرایند آموزش از QAL

اخذ لوح تقدیر از فرمانداری محترم کلانشهر تبریز

اخذ نمایندگی رسمی جهت ارائه خدمات آموزش غیر حضوری از موسسه آموزش عالی آزاد آرمان

اخذ پروانه عضویت از انجمن مدیران مراکز دانش بنیان برای پژوهشکده دانشگاهی علوم و فنون آتیه

نمایندگی نشر و چاپ کتب از انتشارات نصر پروانه دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد

مجوز فعالیت فناوری اطلاعات و ارتباطات از سازمان نظام صنفی رایانه ای

گواهی تائیدیه حقوقی موسسه حقوقی وکالت امید قانون عدالت بر گواهینامه های صادره پژوهشکده

گواهی عضویت و همکاری با انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران در زمینه تجارت الکترونیک و IT

پروانه کانون آگهی و تبلیغاتی دایره ایده های نو از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

پروانه کسب فعالیتهای پایگاه اطلاع رسانی آنلاین از اتحادیه انفورماتیک و کامپیوتر

اخذ تندیس اقتصاد مقاومتی، جهاد علمی و عملی از مرکز همایش های وزارت کشور
اخذ تندیس اقتصاد مقاومتی، جهاد علمی و عملی از مرکز همایش های وزارت کشور
اخذ تندیس سیمرغ طلایی ازدست معاون ویژه محترم ریاست جمهوری ورئیس محترم فراکسیون۱۴۰۴درمجلس شورای اسلامی ورئیس شورای سیاست گذاری همایش
 در سالن همایش صدا و سیمای تهران با سخنرانی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و وزیر محترم کار تعاون و رفاه اجتماعی در راستای (چشم انداز ۲۰ ساله مقام معظم رهبری)
اخذلوح اهتمام ازدست معاون ویژه محترم ریاست جمهوری ورئیس محترم فراکسیون۱۴۰۴درمجلس شورای اسلامی ورئیس شورای سیاست گذاری همایش
 در سالن همایش صدا و سیمای تهران با سخنرانی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی و وزیر محترم کار تعاون و رفاه اجتماعی در راستای (چشم انداز ۲۰ ساله مقام معظم رهبری)
اخذ لوح احتمام از مجلس شورای اسلامی
[تعداد: 67    میانگین: 4.3/5]