اصول و ساختار گواهینامه های همسطح دانش کاربردی

تعیین و ارتقاء سطح دانش تخصصی و کاربردی سوابق علمی و حرفه ای افراد به گواهینامه های همسطح دانش کاربردی 

اصول و ساختار گواهینامه های همسطح دانش کاربردی

(متقاضیان محترم می توانند در صورت نیاز و جهت کسب اطلاعات بیشتر از تعرفه گواهینامه های همسطح با مشاوران موسسه از طریق بخش تماس باما تماس حاصل فرمایند)

ثبت درخواست مشاوره

توجه: این گواهینامه ها (گواهینامه های داخلی همسطح دانش کاربردی) با استناد به اساسنامه و موضوع فعالیت موسسه و باتوجه به اثر ثبت شده تعیین و ارتقاء سطح دانش تخصصی و مهارتی کاربردی صرفا”بنا به درخواست متقاضی صادر می گردد که بر اساس اصول و ساختار مندرج در این بخش که شامل مدارک و سوابق آموزشی، پژوهشی، علمی و حرفه ای افراد بوده تعیین سطح گردیده و به هیچ عنوان مدرک تحصیلی و رسمی دانشگاهی محسوب نشده و نیز مورد تائید وزارتین محترم (آموزش و پرورش – علوم، تحقیقات و فناوری) نبوده و ارزشیابی آنها فقط براساس ضوابط داخلی این موسسه می باشد.

[تعداد: 43    میانگین: 3.7/5]