اصول و ساختار گواهینامه های مشاغل و حرف

   اصول و ساختار گواهینامه های مشاغل و حرف

اصول و ساختار گواهینامه های مشاغل و حرف

توجه فرمائید :

گواهینامه های مذکور صرفا” بنا به درخواست متقاضی تعیین سطح و از روی سوابق شغلی رتبه بندی و صادر می گردند و به هیچ عنوان مدرک تحصیلی یا مدرک دانشگاهی محسوب نمی گردند و ارزشیابی گواهینامه های مذکور فقط و فقط با ضوابط داخلی موسسه می باشند.

[تعداد: 4    میانگین: 4.5/5]