اصول و ساختار گواهینامه مشاوران و متخصصان

اصول و ساختار گواهینامه مشاوران و متخصصان

اصول و ساختار گواهینامه مشاوران و متخصصان

لازم به توضیح می باشد:

گواهینامه های مشاوران و متخصصان براساس مدارک و شرایط اعلام شده در فایل اصول و ساختار مشاوران و متخصصان بررسی و تعیین سطح شده که صرفا بنا به درخواست فرد متقاضی صادر می گردد و مورد تائید هیچ یک از ارگانهای مشاوره تخصصی و عمومی نمی باشند. 

[تعداد: 3    میانگین: 3.7/5]